ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร

21/03/2019
คู่มือแนวทางการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2562
[คู่มือCG62_1_ตอนที่1-2.pdf]
01/03/2019
ยุทธศาสตร์ชาติ กศน. 20 ปี
[PPT ยุทธศาสตร์ชาติ_กศน.pdf]
01/03/2019
แนวทางตามจุดเน้น 62
[PPT-00-แนวทางตามจุดเน้นจุดเน้น62.pdf]
01/03/2019
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือช่วยเหลือผู้เรียน KPP NFE 60.0
[kppnfe 60.0.pdf]

นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ลิงค์การศึกษา

สำรวจความคิดเห็น

loader