พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดี ระดับ

???????? กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ระดับ "ดีเด่น" สมกับความมุ่งมั่น พากเพียร ตลอดภาคการศึกษา จนนำผลสำเร็จและความภาคภูมิใจสู่ตนเอง ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ทุกท่าน โดยโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการบรรจบ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี ระดับ "ดีเด่น" ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2564
???? ???? นอกจากนี้ ยังมีผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ผลการเรียน ระดับ "ดี" ซึ่งทางโรงเรียน จะได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดี ในโอกาสต่อไป...


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้