โครงการกีฬาสีหนูน้อยต้านภัยยาเสพติด

   วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการกีฬาสีเด็กเล็กต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้ในเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ และกล้าแสดงออกในความสามารถเฉพาะตัวพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจ เพื่อให้เกิดความสามัคคีต่อส่วนร่วมและตนเองภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้