โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย

   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย มีความรู้เกี่ยวกับมีมาตรการในการป้องกันการจมน้ำและการกู้ชีพ ปฐมพยาบาล ได้อย่างถูกวิธี ลดอัตราการเสียชิวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้